Xem thêm: island-state.

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

island state (số nhiều island states)

  1. Đảo quốc.

Đồng nghĩaSửa đổi