Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

invisibility

  1. Tính không thể trông thấy được, tính vô hình.
  2. Tính không thể gặp được (ở một lúc nào đó).

Tham khảoSửa đổi