Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

initials

  1. Động từ initial chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi