Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

initiale

  1. tên, viết tắt.

Tham khảoSửa đổi