Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

infortune (số nhiều infortunes)

  1. (Lỗi thời) Sự bất hạnh, nỗi bất hạnh.

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
infortune
/ɛ̃.fɔʁ.tyn/
infortunes
/ɛ̃.fɔʁ.tyn/

infortune gc

  1. Sự bất hạnh, nỗi bất hạnh.