Tiếng AnhSửa đổi

Tiền tốSửa đổi

in short

  1. Nói tóm lại.
    In short, this has happened in the time of king of the peas (Nói tóm lại, truyện xảy ra trong thời vua nước đậu).

Đồng nghĩaSửa đổi