Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ɪm.ˈpɛtʃ.wəsµ;ù .ˈpɛ.tʃə.]

Tính từSửa đổi

impetuous /ɪm.ˈpɛtʃ.wəsµ;ù .ˈpɛ.tʃə./

  1. Mạnh mẽ, dữ dội, mãnh liệt.
    an impetuous storm — cơn bão dữ dội
    an impetuous attack — cuộc tấn công mãnh liệt
    an impetuous rain — mưa xối xả
  2. Bốc, hăng.

Tham khảoSửa đổi