Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˌɪm.ˈpɛ.nə.trə.bəl/

Tính từSửa đổi

impenetrable /ˌɪm.ˈpɛ.nə.trə.bəl/

 1. Không thể qua được, không thể xuyên thủng.
  impenetrable forests — những khu rừng không thể qua được
  impenetrable rocks — đá cứng không thể xuyên thủng
  impenetrable darkness — bóng tối dày đặc
 2. Không thể được; không thể hiểu thấu được; không thể tiếp thu được; không thể lĩnh hội được.
  an impenetrable plot — một mưu đồ bí hiểm không thể dò được
  a mind impenetrable by (to) new ideas — một bộ óc không thể tiếp thu được những tư tưởng mới
 3. (Vật lý) Chắn.

Tham khảoSửa đổi