Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˈhɔr.ə.ˌfɑɪ/
  Hoa Kỳ

Ngoại động từSửa đổi

horrify ngoại động từ /ˈhɔr.ə.ˌfɑɪ/

  1. Làm khiếp sợ, làm kinh khiếp.
  2. Làm kinh tởm, làm khó chịu.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi