Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwɛn˧˧hwɛŋ˧˥hwɛŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwɛn˧˥hwɛn˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

hoen

  1. Bẩn từng chỗ.
    Quần áo hoen mực.

Tham khảo sửa