Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

històries

  1. Số nhiều của història.