Tiếng Hà LanSửa đổi

Giới từSửa đổi

heen

  1. đi, hướng
    Waar ga je heen?
    Bạn đang đi đâu?
  2. phần chia rẽ của mấy giới từ, Xem -heen.

Ghi chú sử dụngSửa đổi

Giới từ này chỉ được sử dụng với đại từ vô định (er, waar, hier, daar…). Với từ khác phải sử dụng naar hoặc naartoe.

Phó từSửa đổi

heen

  1. phần chia rẽ của mấy động từ, Xem heen-.
  2. đi một hướng, chỉ được sử dụng trong cụm từ heen en weer và trong mấy từ ghép, Xem heen-.