Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

hectowatt

  1. (Điện học) Hectooat.

Tham khảoSửa đổi