Tiếng Việt Sửa đổi

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ho̤j˨˩ ki˧˥hoj˧˧ kḭ˩˧hoj˨˩ ki˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hoj˧˧ ki˩˩hoj˧˧ kḭ˩˧

Danh từ Sửa đổi

hồi ký

  1. Thể văn thuật lại theo thứ tự thời gian những sự việc mà mình đã làm, đã gặp.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi