Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hu˧˥ viə˧˥hṵ˩˧ jḭə˩˧hu˧˥ jiə˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hu˩˩ viə˩˩hṵ˩˧ vḭə˩˧

Thán từ

sửa

hú vía

  1. Để tỏ sự mừng rỡ, đã thoái khỏi một sự nguy hiểm.
    Suýt bị ô-tô chẹt! Hú vía!

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa