Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít høne høna
Số nhiều høner hønene

høne gc

  1. Gà mái.
    Høna legger egg.
    å ha en høne å plukke med noen — Có việc phải thanh toán, giải quyết với ai.
  2. Người đàn ngu si, đần độn.
    For en dum høne hun er.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi