Tiếng ViệtSửa đổi

 
hình lập phương

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hï̤ŋ˨˩ lə̰ʔp˨˩ fɨəŋ˧˧hïn˧˧ lə̰p˨˨ fɨəŋ˧˥hɨn˨˩ ləp˨˩˨ fɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hïŋ˧˧ ləp˨˨ fɨəŋ˧˥hïŋ˧˧ lə̰p˨˨ fɨəŋ˧˥hïŋ˧˧ lə̰p˨˨ fɨəŋ˧˥˧

Danh từSửa đổi

hình lập phương

  1. (Hình học) đa diệnsáu mặt vuông đồng nhất

Từ liên hệSửa đổi

DịchSửa đổi