Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[gɑn]

Động từSửa đổi

gone

  1. Phân từ quá khứ của go.

Tính từSửa đổi

gone

  1. Vắng mặt
  2. Không lấy lại được, không cứu được, vô phương cứu chữa
  3. Có thai, mang thai
  4. Chết

Đồng nghĩaSửa đổi

Vắng mặt
Vô phương cứu chữa
Có thai
Chết

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi