Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

goes số nhiều

  1. Dạng số nhiều của go.