Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣəːm˧˥ ɣuək˧˥ɣə̰ːm˩˧ ɣuək˩˧ɣəːm˧˥ ɣuək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣəːm˩˩ ɣuək˩˩ɣə̰ːm˩˧ ɣuək˩˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi