Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

forte & phó từ

  1. (Âm nhạc) Mạnh ((viết tắt) f).

Danh từSửa đổi

forte

  1. (Âm nhạc) Nốt mạnh; đoạn chơi mạnh.

Danh từSửa đổi

forte

  1. Sở trường, điểm mạnh (của một người).
  2. Thân gươm (từ cán tới giữa lưỡi).

Tham khảoSửa đổi