Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc fiolett
gt fiolett
Số nhiều fiolette
Cấp so sánh
cao

fiolett

  1. Màu tím, sắc tím.
    fiolette skyer

Tham khảoSửa đổi