Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈfɑɪ.nᵊl.li]

Phó từSửa đổi

finally /ˈfɑɪ.nᵊl.li/

  1. Cuối cùng, sau cùng.
  2. Dứt khoát.
    to settle a matter finally — giải quyết dứt khoát một vấn đề

Tham khảoSửa đổi