Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

filicides

  1. Số nhiều của filicide.