Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

fasti số nhiều

  1. Niên giám, lịch biên niên.

Tham khảoSửa đổi