Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít farin farinen, farinet
Số nhiều

farin

  1. Đường cát.
    Jeg skal ha 1 kg farin.

Tham khảoSửa đổi