Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

fantasies số nhiều

  1. Dạng số nhiều của fantasy.