Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈfeɪəl.jɜː]

Danh từSửa đổi

failure /ˈfeɪəl.jɜː/

  1. Sự không xảy ra, sự không làm được (việc gì).
    the failure to grasp a policy — sự không nắm vững một chính sách
  2. Sự thiếu.
  3. Sự thất bại; sự hỏng; sự mất (mùa, điện... ).
  4. Người bị thất bại; việc thất bại, cố gắng không thành công.
    he is a failure in art — anh ấy không thành công trong nghệ thuật
  5. Sự thi hỏng.
  6. Sự vỡ nợ, sự phá sản.

Tham khảoSửa đổi