Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

exposed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của expose.

Chia động từSửa đổi