Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ɪɡ.ˈzɪs.tənts/

  Hoa Kỳ  [ɪɡ.ˈzɪs.tənts]

Danh từSửa đổi

existence /ɪɡ.ˈzɪs.tənts/

 1. Sự tồn tại, sự sống, sự sống còn; cuộc sống.
  in existence — tồn tại
  a precarious existence — cuộc sống gieo neo
 2. Sự hiện .
 3. Vật thật, vật tồn tại, những cái thật; thực thể.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ɛɡ.zis.tɑ̃s/

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
existence
/ɛɡ.zis.tɑ̃s/
existences
/ɛɡ.zis.tɑ̃s/

existence gc /ɛɡ.zis.tɑ̃s/

 1. Sự tồn tại, sự .
  Preuves de l’existence de Dieu — bằng chứng về sự tồn tại của Chúa
  J'ignorais l’existence de ce document — tôi không biết là có tài liệu đó
 2. Cuộc sống, cuộc đời.
  Pendant toute son existence — trong suốt cuộc đời
  Une existence heureuse — cuộc sống sung sướng
 3. Vật sống, sinh vật.
  lutte pour l’existence — đấu tranh sinh tồn
  Moyens d'existence — kế sinh nhai.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi