Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít ess esset
Số nhiều ess, esser essa, essene

ess

  1. Lá ách (bài tây).
    hjerter ess
    å være i sitt ess — Ở trong hoàn cảnh thuận lợi nhất.

Tham khảoSửa đổi