Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đức español españoles
Giống cái española españolas

españolas gc số nhiều

  1. Xem español.