Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ɪn.ˈlɑːrdʒ]

Ngoại động từSửa đổi

enlarge ngoại động từ /ɪn.ˈlɑːrdʒ/

  1. Mở rộng, tăng lên, khuếch trương.
  2. (Nhiếp ảnh) Phóng.
  3. (Từ cổ,nghĩa cổ) Thả, phóng thích.

Nội động từSửa đổi

enlarge nội động từ /ɪn.ˈlɑːrdʒ/

  1. (Nhiếp ảnh) Có thể phóng to được.
  2. (+ on, upon) Tán rộng về (một vấn đề... ).

Tham khảoSửa đổi