Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

enlaces ngoại động từ số nhiều

  1. Động từ enlace chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
enlace enlaces

enlaces số nhiều

  1. Xem enlace.