Tiếng Anh sửa

 
engine

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈɛn.dʒən/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

engine /ˈɛn.dʒən/

  1. Máy động cơ.
  2. Đầu máy (xe lửa).
  3. Dụng cụ chiến tranh.
    engines of war — dụng cụ chiến tranh
  4. Dụng cụ, phương tiện.
    to use every available engine to gain one's end — sử dụng mọi phương tiện sẵn có để đạt mục đích của mình

Ngoại động từ sửa

engine ngoại động từ /ˈɛn.dʒən/

  1. Lắp máy vào (thu... ); gắn động cơ vào.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa