Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

enactable

  1. Xem enact.

Tham khảoSửa đổi