Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

eighth rest (số nhiều eighth rests)

  1. (  Mỹ,   Canada; âm nhạc) Lặng móc.

Đồng nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi