Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

economization

  1. Sự sử dụng tiết kiệm, sự sử dụng tối đa.
  2. Sự tiết kiệm, sự giảm chi.

Tham khảoSửa đổi