Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

doubles

  1. Động từ double chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

doubles

  1. (Quần vợt) Trận đánh đôi (đôi này đánh đôi kia).

Tham khảoSửa đổi