Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

dorsal

 1. (Giải phẫu) (thuộc) lưng; ở lưng, ở mặt lưng.
 2. Hình sống lưng.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực dorsal
/dɔʁ.sal/
dorsaux
/dɔʁ.sɔ/
Giống cái dorsale
/dɔʁ.sal/
dorsales
/dɔʁ.sal/

dorsal /dɔʁ.sal/

 1. Xem dos 1.
  Vertèbres dorsales — (giải phẫu) đốt sống lưng
  Face dorsale — (giải phẫu) mặt lưng, mặt mu (bàn tay)
  Nageoire dorsale — (động vật học) vay lưng (cá)
 2. (Ngôn ngữ học) (Phonème dorsal) âm vị mặt lưỡi.

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
dorsal
/dɔʁ.sal/
dorsaux
/dɔʁ.sɔ/

dorsal /dɔʁ.sal/

 1. (Giải phẫu) lưng.

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
dorsal
/dɔʁ.sal/
dorsaux
/dɔʁ.sɔ/

dorsal gc /dɔʁ.sal/

 1. (Ngôn ngữ học) Âm mặt lưỡi.

Tham khảoSửa đổi