Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

 • IPA: /ˈdɑɪr/

Tính từ Sửa đổi

dire /ˈdɑɪr/

 1. Thảm khốc, khốc liệt, tàn khốc; kinh khủng.
  with dire crueltry — với sự tàn bạo kinh khủng
 2. (BrE, thông tục) dở tệ
  The acting was dire. - Diễn xuất chán lắm.

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Pháp Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

se dire tự động từ /diʁ/

 1. Tự nhủ.
 2. Tự cho là.
  Il se dit sage — nó tự cho là khôn ngoan

Tham khảo Sửa đổi