Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Nội động từSửa đổi

diciendo động danh từ

  1. Xem decir.

Chia động từSửa đổi