Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động tính từSửa đổi

dicho nội động từ

  1. Xem decir.

Chia động từSửa đổi