Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zi˧˧ tʰaːj˧˥ tʰaːj˧˥ji˧˥ tʰa̰ːj˩˧ tʰa̰ːj˩˧ji˧˧ tʰaːj˧˥ tʰaːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟi˧˥ tʰaːj˩˩ tʰaːj˩˩ɟi˧˥˧ tʰa̰ːj˩˧ tʰa̰ːj˩˧

Danh từSửa đổi

di thái thái

  1. Tôn xưng vợ lẽ của cha.

Đồng nghĩaSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)