Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

demi

  1. Tiền tố có nghĩa là.
  2. Một nửa; một phần (demiplate tấm nửa).
  3. Không đầy đủ; không trọn vẹn (demilune trăng khuyết).

Tham khảoSửa đổi