Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

deci

  1. (Tech) Phần mười, deci (10 lũy thừa trừ 1).

Tham khảoSửa đổi