Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

cuneus

  1. Mảnh nêm (cánh côn trùng).

Tham khảoSửa đổi