Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

cumquat

  1. Quả kim quất.
  2. (Thực vật học) Cây kim quất.

Tham khảoSửa đổi