Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

crosss số nhiều

  1. Dạng số nhiều của cross.