Tiếng AnhSửa đổi

 
cos

Danh từSửa đổi

cos

  1. Rau diếp cốt ((cũng) Cos-lettuce).
  2. (Viết tắt) Của cosine.

Tham khảoSửa đổi